Testimonials

Ans van Hoof,            
oud-bestuursvoorzitter kinderopvangorganisatie Ludens

“Bij het pedagogisch plan van de kinderopvang hoort het streven naar saamhorigheid en respectvolle omgang met elkaar. Daarom ook wilden we van het Sinterklaasfeest een feest maken waarbij álle kinderen, ouders en medewerkers zich welkom en prettig voelen.

Jerry heeft alle teamleiders van de organisatie op een deskundige, empathische en verbindende manier geholpen met het beter begrijpen van de geschiedenis en context van de figuur van zwarte piet. Zijn gastles en de waardige en intensieve dialoog daarover hebben gezorgd dat de teamleiders en pedagogisch medewerkers een positieve verandering hebben omarmd. Zodat zij met ouders en collega’s samen een feest voor álle kinderen kunnen blijven organiseren.”

Juf Kerensa,
De School – Zandvoort

“Wat een positieve benadering van een knetterend debat!

In mei 2018 is Jerry Afriyie een aantal maal tijdens ons thema Gouden Eeuw te gast geweest op De School in Zandvoort. Jerry verstaat de kunst om vriendelijk en uitnodigend de kinderen, met alle respect en ruimte, de gelegenheid te geven om na te denken en te praten over racisme en het mooie Sinterklaasfeest. Wij waren er zelf erg van gecharmeerd om deze les buiten het Sinterklaasseizoen te hebben. We merkten dat er hierdoor minder vanuit `je mag me dit niet afpakken’ werd gesproken. De kinderen realiseerden zich langzaam maar zeker dat ze net zo fijn Sinterklaas kunnen vieren zonder kenmerken aan Zwarte Piet toe te kennen die pijnlijk zijn voor andere Nederlanders. 

Door de lessen binnen het thema Gouden Eeuw, werden de kinderen zich ook bewust van de historie achter het het niet als mens zien of als medemens behandelen tijdens Sinterklaas van zwarte mensen. Ze konden uitstekend zien hoe het trauma van slavernij en de houding van blanke Europeanen tijdens de Gouden Eeuw hun uitwerking hebben in het heden. Ik heb van onze kritische midden- en bovenbouwers geen onvertogen woord gehoord.

De ruimte en openheid, en het eens van een zwart iemand horen waar je net mee gelachen hebt, is echt de toegevoegde waarde van Nederland Wordt Beter. De kinderen hebben de gastlessen met heel veel plezier, lol en bijzonder veel aandacht gevolgd.

Dankjewel Jerry.”

Tjitske de Graaf,
POA, csg Jan Arentsz

“Voor het project discriminatie op onze school kwam Jerry Afriyie een gastles verzorgen en deed dit op een goede manier. Op verschillende plekken in de klas werden stellingen opgehangen en leerlingen konden hun reactie hier bij plakken op een post-it. Daarna gingen de leerlingen met gespreksleider Jerry beargumenteren waarom ze bij een bepaalde stelling waren gaan staan. Hier werd rustig besproken de voors en tegens en dit ging heel goed. Leerlingen konden zich goed verwoorden.

Jerry legde goed uit waarom mensen soms heftig op een bepaalde stelling reageren. B.v. de Zwarte Pieten discussie, dat na de slavernij de mensen dit trauma nooit goed hebben leren verwerken. Dat bij veel generatie daarna, dit trauma nog in het dna zit. Ik zag geïnteresseerde leerlingen die zeker wat hebben opgestoken van deze les.”

Cheryl,
Studente HvA

“Heel erg dank dat je Jerry vandaag hebt meegenomen. Dit was echt een waardevolle les. Ik zit nu met hoofdpijn in de les,door alle emoties vanuit de klas en die ik zelf ook voelde. Ik voelde ook bij mezelf boosheid en verdriet door eigen ervaringen en de reactie van een medestudente. Het in verdediging schieten, mensen niet als individuen zien en daardoor de hele context met de geschiedenis die erbij hoort niet aan komt. Maar toch goed dat ze het heeft gedeeld, waardoor ik ook snapte waar haar reactie vandaan kwam.

Vorige week probeerde ik de Zwarte Piet discussie uit te leggen aan een van mijn klasgenootjes, want ze begreep het niet en het is allemaal gezeur. Ik ben echt blij dat Jerry dit zo goed heeft kunnen verwoorden (zonder met vingers te wijzen) met beeldmateriaal en de filmpjes. Ze kwam net naar me toe en zei dat ze dit nooit geweten had en het zo erg vind waarom er niet naar mensen wordt geluisterd die zich gekwetst voelen. Zo zie je dat dialoog zo belangrijk is om die kennis over te dragen en bewustwording te creëren.”

Lisanne Rintjema,
Lerarenopleider Maatschappijleer, Fontys Tilburg

“In 2019 en 2020 is Jerry Afriyie meerdere keren in onze klassen op bezoek geweest om met toekomstige docenten in gesprek te gaan. Studenten en aanwezige docenten hebben deze gesprekken als erg waardevol en leerzaam ervaren. Jerry gaat op een gelijkwaardige manier in gesprek met studenten en sluit hierin aan bij hun belevingswereld en ervaringen. Hiermee brengt hij het gesprek niet alleen inhoudelijk verder, maar leren studenten ook van hem als rolmodel hoe zij als docent om kunnen gaan met het bespreken van controversiële onderwerpen in de les. Studenten zijn met allerlei vragen welkom bij hem en voelen zich door zijn uitstraling en reactie ook vrij om deze te stellen. Studenten hebben diverse casussen voorgelegd over lastige situaties in de klas, en we hebben gepraat over kansenongelijkheid, racisme, discriminatie en zwarte piet. Jerry spreekt vanuit zijn eigen ervaring, met veel empathie, en maakt veel gebruik van metaforen. Hierdoor neemt hij studenten mee in zijn verhaal, én leren studenten wederom hoe zij zelf in de klas het gesprek aan kunnen gaan.”

Voor informatie en boekingen:

Info@bureauvandam.nl 

Bureau Van Dam

Kijk ook eens op:

www.nederlandwordtbeter.nl

Bureau Van Dam

Jerry Afriyie 2021 ©